Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y) ÓS

Baza PESEL zawiera 2 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem ÓS.

  • ÓSMA7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ÓSMY10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.