Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y) ĆU

Baza PESEL zawiera 5 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem ĆU.

  • ĆUK6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ĆULAVDŽIĆ6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ĆURKOVIĆ2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ĆURČIĆ2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ĆUSTIĆ6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.