Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y) ŹD

Baza PESEL zawiera 9 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem ŹD.

  • ŹDZIEBKO25 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ŹDZIEBŁO200 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ŹDZIEBŁOWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ŹDZIEBŁOWSKI5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ŹDZIECH6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ŹDZIER15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ŹDZIOBEK7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ŹDZIOBŁO4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • ŹDZIŚ10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.