Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y) ŹR

Baza PESEL zawiera 32 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem ŹR.

 • ŹRAŁEK25 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRAŁKA202 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRAŁKO44 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRAŁY15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹREBIEC665 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹREBIECKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹREBIECKI4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹREBIŃSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹREBIŃSKI3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRODOWSKA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRODOWSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹROŁKA62 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRUBAK12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRUBEK175 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRUDŁOWSKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓBECKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓBECKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓBEK165 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓBEK-RÓŻAŃSKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓBEK-RÓŻAŃSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓDELNA27 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓDELNY27 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓDELSKA23 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓDELSKI26 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓDLAK83 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓDLEWSKA30 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓDLEWSKI34 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓDŁO93 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓDŁOWSKA102 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓDŁOWSKI100 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓŁKA53 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • ŹRÓŁKO7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.