Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y)

Baza PESEL zawiera 38 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem UŚ.

 • UŚCIAK35 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIAN-SZACIŁOWSKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIAN-SZACIŁOWSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIANOWSKA13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIANOWSKI17 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIENNA6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIENNY3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIEŃSKA7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIEŃSKI3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIJANIUK16 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIM9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIMIAK41 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIMIUK24 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCINIAK42 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCINOWICZ388 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIO105 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCISŁAWSKA12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCISŁAWSKI10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIŁA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIŁKO72 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIŁO71 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIŁOWICZ130 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIŁOWSKA145 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIŁOWSKI145 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIŁŁO18 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIŃSKA376 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚCIŃSKI356 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚMIANKIN3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚMIAŁ40 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚNIACKA43 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚNIACKI48 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚNIK28 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚPIEŃSKA6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚPIEŃSKI5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚPIŃSKA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚPIŃSKI11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚWIECZEW2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • UŚĆ61 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.