Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y)

Baza PESEL zawiera 6 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem UŹ.

  • UŹDZICKA23 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
  • UŹDZICKI22 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
  • UŹDZIŁO128 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
  • UŹDZIŃSKA23 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
  • UŹDZIŃSKI11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
  • UŹNIAK44 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.