Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y)

Baza PESEL zawiera 27 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem UŻ.

 • UŻAK22 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻAKOW2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻANOWSKA5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻANOWSKI3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻAREK8 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻARKIEWICZ9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻAROWSKA102 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻAROWSKI84 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻAŁOWICZ17 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻAŃSKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻDALEWICZ21 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻDAWINIS14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻDELEWICZ13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻDOLEWICZ5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻDRZYCHOWSKA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻDRZYCHOWSKI12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻEJKO3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻLIS30 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻWA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻWIJ5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻYCKA9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻYCKI6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻYCZAK24 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻYCZYN23 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻYTCZUK5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻYŃSKA33 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • UŻYŃSKI26 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.