Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y)

Baza PESEL zawiera 343 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem WŁ.

 • WŁACH63 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAD82 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADA8 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADACZ54 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADACZYŃSKA14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADACZYŃSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADARZ227 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADASZ15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADCZYK67 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADECKA40 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADECKI27 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADEK115 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADEŁEK5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADIMIROW10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADIMIRUK5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADKOWSKA58 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADKOWSKI56 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADNA15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADNY16 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADOWSKA63 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADOWSKI47 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADOŃ14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYCZAK98 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYCZAŃSKA6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYCZAŃSKI10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYCZKA43 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYCZUK142 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYCZYN10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYCZYŃSKA20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYCZYŃSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYGA57 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYKA806 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYKA-DOMAŃSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYKIN3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYKO83 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYKOWSKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYKOWSKI10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYMIROW14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYMIRSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYMIRUK59 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYNIAK20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYSIAK225 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYSIAK VEL GŁADYSIAK3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYSIUK94 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYSIUK-REPELEWICZ3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYSZ25 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYSZEWSKA60 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYSZEWSKI58 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYSŁAWSKA20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYSŁAWSKI20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADYŁOWICZ6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADZIAK3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADZIELCZUK11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADZIELCZYK8 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADZIEWICZ17 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADZIKOWSKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADZIKOWSKI3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADZIMIRUK41 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADZIŃSKA159 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁADZIŃSKI154 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAS47 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASAK46 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASENKO21 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASIAK7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASIENKO10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASIEWICZ21 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASIK15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASINOWICZ43 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASIUK315 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASIUKIEWICZ15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASIŃSKA26 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASIŃSKI25 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASNA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASNOWOLSKA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASNOWOLSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASNY29 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASOW16 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASTOW6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASTOWSKA35 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASTOWSKI30 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASZCZUK103 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASZCZYK25 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASZEK5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASZKIEWICZ24 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASZKOWSKA5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASZYN40 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASZYNOWICZ25 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASZYŃSKA5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASZYŃSKI3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASÓW12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁASŁAK3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAZ12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAZAŁEK43 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAZEWICZ6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAZEŁ4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAZIK64 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAZIŃSKA17 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAZIŃSKI16 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAZOWSKA7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAZOWSKI5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŚNIAK150 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŚNIEWSKA44 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŚNIEWSKI51 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŚNIOWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŚNIOWSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŹ2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŹLIŃSKA13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŹLIŃSKI16 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŹNIAK18 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŹNIK6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŻEWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁAŻEWSKI6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCH5131 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCH-AHMAD2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCH-GŁOWACKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCH-NARLOCH2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCH-SABO11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCH-STOJKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCH-SURMACKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCHACZ83 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCHAL116 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCHIŃSKA17 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCHIŃSKI12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCHNA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCHOWICZ378 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCHOWSKA51 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCHOWSKI56 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCHYŃ10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCHYŃSKA72 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCHYŃSKI62 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCKA27 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCKI24 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCKO3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCZANKO14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCZEK127 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCZEWSKA235 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCZEWSKI212 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCZKA78 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCZKO30 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCZKOWSKA80 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCZKOWSKI75 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCZYK119 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCZYSIAK17 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCZYWODA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCŁAWSKA19 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOCŁAWSKI19 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODA74 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODAKOW6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODAKÓW22 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARA109 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZAK3030 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZAK-PANCER2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZEWSKA12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZEWSKI9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZUK23 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK35199 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK VEL WŁODARSKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK VEL WŁODARSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-BRYCHCY2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-DZIAŁKOWSKI3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-DZIOBA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-GAJDA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-GRODZKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-GŁĄB2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-KANIA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-KLIMEK2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-KORDEL5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-KOWALSKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-KRÓL2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-KUJAWA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-LEWANDOWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-LEWANDOWSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-MAJEWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-MAJZNER2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-MILEWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-NOWAK4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-OSTROWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-PAWLAK2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-PLUTA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-PRUSZYŃSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-SABAŁA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-SAWKO2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-SOWA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-STĘPNIAK2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-SZKOBEL2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-WILK2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-WYPYCH2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-WŁODARSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-ZARĘBA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-ZAWADZKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-ZYCH2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARCZYK-ŻAK3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODAREK1295 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODAREK-PIĘTKA7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARKIEWICZ460 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARSKA3861 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARSKA-KRÓL2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARSKA-KUIK2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARSKA-NOWAK3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARSKI3780 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARSKI VEL GŁOWACKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARZ1267 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARZEK12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARZEWSKA69 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODARZEWSKI79 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODASZ6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODAWIEC33 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODECKA27 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODECKI21 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODEK1835 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODEK-BAZEWICZ10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODKIEWICZ49 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODKOWSKA919 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODKOWSKA-MOSZEJ3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODKOWSKI920 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODNO32 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODOMIRSKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODOMIRSKI5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODOWSKA75 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODOWSKI67 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODYGA184 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODYKA978 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODYKO2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZIK11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZIKOWSKA5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZIKOWSKI4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZIMIERSKA11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZIMIERSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZIMIERUK4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZIMIERZ3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZIMIROW25 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZIMIRSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZISZ2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZIŃSKA9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZIŃSKI12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZYŃSKA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁODZYŃSKI11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOGA93 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOKA242 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOS120 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSAK26 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSEK1371 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSEWICZ2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSIAK113 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSIAN10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSIAŃSKA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSIAŃSKI11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSIK266 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSINIAK82 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSINSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSINSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSIŃSKA409 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSIŃSKI411 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSKIEWICZ57 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSKOWICZ274 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSKOWSKA15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSKOWSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSOK38 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSOWICZ336 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSOWSKA27 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSOWSKI31 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSTEK44 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSTOWSKA381 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSTOWSKI364 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZAK23 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZAK136 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZAL11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZEWSKA5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZEWSKI5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZOWSKA69 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZOWSKI67 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZUK74 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZYK343 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZYNA54 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZYZNA14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZYŃSKA211 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZCZYŃSKI216 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZEK612 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZKIEWICZ47 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZUK9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZYCKA19 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZYCKI11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZYŃSKA34 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOSZYŃSKI37 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOTKOWSKA15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOTKOWSKI22 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOTTKOWSKA9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOTTKOWSKI8 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOŚ92 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOŚCIAK7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOŚCIANKO14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOŚCIAŃSKA5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOŚCIAŃSKI3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOŚKIEWICZ35 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOŚNIEWSKA21 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁOŚNIEWSKI21 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUCZKOWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUCZKOWSKI6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUCZYŃSKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUCZYŃSKI4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDARA8 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDARCZAK30 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDARCZYK396 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDARKIEWICZ19 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDARSKA160 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDARSKI157 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDARZ156 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDARZEWSKA7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDARZEWSKI11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDECKA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDECKI7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDYGA82 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDYKA432 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUDZIK97 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUKA270 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUSEK453 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁUSIACZYK7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁYŃSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁYŃSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓCZEWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓCZKA25 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓCZKO19 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓCZKOWSKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓCZKOWSKI7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓCZYK186 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓCZYŃSKA14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓCZYŃSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDARCZAK115 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDARCZYK166 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDAREK20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDARKIEWICZ3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDARSKA33 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDARSKI32 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDARZ12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDARZEWSKA7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDARZEWSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDECKA16 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDECKI19 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDYKA46 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓDZIK70 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓKA538 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓKIEWICZ7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
 • WŁÓSEK8 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.