Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y)

Baza PESEL zawiera 351 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem WŁ.

 • WŁACH63 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAD85 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADA9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADACZ54 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADACZYŃSKA14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADACZYŃSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADARZ233 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADASZ15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADCZYK65 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADECKA38 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADECKI26 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADEK115 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADEŁEK4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADIMIROW9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADIMIROWA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADIMIRUK5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADKOWSKA58 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADKOWSKI56 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADNA14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADNY15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADOWSKA62 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADOWSKI48 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADOŃ14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYCZAK102 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYCZAŃSKA7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYCZAŃSKI10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYCZEWSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYCZKA42 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYCZUK140 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYCZYN10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYCZYŃSKA20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYCZYŃSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYGA55 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYKA806 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYKA-DOMAŃSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYKIN3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYKO82 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYKOWSKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYKOWSKI10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYMIROW14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYMIRSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYMIRUK57 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYNIAK20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYSIAK221 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYSIAK VEL GŁADYSIAK3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYSIAK-SKÓRA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYSIUK88 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYSIUK-REPELEWICZ3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYSZ25 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYSZEWSKA62 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYSZEWSKI56 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYSŁAWSKA21 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYSŁAWSKI21 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADYŁOWICZ5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADZIAK3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADZIELCZUK11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADZIELCZYK8 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADZIEWICZ16 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADZIKOWSKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADZIKOWSKI3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADZIMIRUK40 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADZIŃSKA160 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁADZIŃSKI153 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAS48 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASAK49 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASENKO22 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASIAK5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASIENKO10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASIEWICZ21 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASIK13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASINOWICZ43 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASIUK308 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASIUKIEWICZ15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASIŃSKA23 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASIŃSKI24 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASNA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASNOWOLSKA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASNOWOLSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASNY31 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASOW16 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASOWA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASTOW6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASTOWSKA36 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASTOWSKI29 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASZCZUK105 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASZCZYK24 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASZEK4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASZKIEWICZ23 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASZKOWSKA5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASZYN39 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASZYNOWICZ24 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASZYŃSKA5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASZYŃSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASÓW11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁASŁAK3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAZ12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAZAŁEK44 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAZEWICZ7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAZEŁ4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAZIK65 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAZIŃSKA16 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAZIŃSKI15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAZOWSKA6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAZOWSKI5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŚNIAK151 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŚNIEWSKA43 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŚNIEWSKI50 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŚNIOWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŚNIOWSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŹ2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŹLIŃSKA13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŹLIŃSKI15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŹNIAK17 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŹNIK5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŻEWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁAŻEWSKI6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCH5086 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCH-AHMAD2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCH-DĄBROWSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCH-GŁOWACKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCH-SABO11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCH-STOJKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCH-SURMACKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHACZ83 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHAL119 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHIŃSKA17 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHIŃSKI11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHNA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHNA-PALUCH2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHOWICZ369 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHOWSKA51 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHOWSKI56 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHYŃ9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHYŃSKA68 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCHYŃSKI62 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCKA28 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCKI24 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCKO3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCZANKO14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCZEK128 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCZEWSKA230 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCZEWSKI210 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCZKA76 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCZKO30 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCZKOWSKA81 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCZKOWSKI74 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCZYK118 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCZYSIAK15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCZYWODA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCŁAWSKA19 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOCŁAWSKI21 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODA75 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODAKOW6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODAKÓW20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARA108 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZAK2995 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZAK-PANCER3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZEWSKA10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZEWSKI9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZUK23 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK34835 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK VEL WŁODARSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK VEL WŁODARSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-BRYCHCY2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-CYBULSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-DZIAŁKOWSKI3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-DZIOBA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-FERNANDES2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-GAJDA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-GRODZKI3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-GÓRSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-GŁĄB2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-KANIA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-KLIMEK2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-KORDEL6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-KOWALSKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-KRÓL2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-KUJAWA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-LEWANDOWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-LEWANDOWSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-MAJEWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-MILEWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-NOWAK5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-OSTROWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-PAWLAK2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-PLUTA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-PRUSZYŃSKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-SABAŁA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-SOWA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-STRUMIŃSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-STĘPNIAK2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-SZKOBEL2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-SZYDŁOWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-TOMECZEK2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-WINIARSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-WYPYCH2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-WŁODARSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-ZARĘBA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-ZAWADA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-ZAWADZKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-ZYCH2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARCZYK-ŻAK3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODAREK1269 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODAREK-PIĘTKA7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARKIEWICZ450 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARSKA3842 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARSKA-KRÓL2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARSKA-NOWAK3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARSKI3745 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARSKI VEL GŁOWACKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARZ1260 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARZEK12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARZEWSKA69 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODARZEWSKI79 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODASZ5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODAWIEC32 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODECKA26 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODECKI23 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODEK1831 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODEK-BAZEWICZ10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODKIEWICZ48 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODKOWSKA913 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODKOWSKA-MOSZEJ3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODKOWSKI913 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODNO31 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODOMIRSKA3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODOMIRSKI5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODOWSKA74 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODOWSKI67 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODYGA180 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODYKA980 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODYKO2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZIK10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZIKOWSKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZIKOWSKI4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZIMIERSKA11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZIMIERSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZIMIERUK4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZIMIERZ4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZIMIROW23 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZISZ2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZIŃSKA11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZIŃSKI11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZYŃSKA9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁODZYŃSKI9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOGA94 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOKA236 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOS121 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSAK25 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSEK1352 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSEWICZ2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSIAK112 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSIAN10 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSIAŃSKA12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSIAŃSKI11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSIK268 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSINIAK82 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSINSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSIŃSKA402 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSIŃSKI399 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSKIEWICZ60 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSKOWICZ276 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSKOWSKA16 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSKOWSKI14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSOK37 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSOWICZ330 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSOWSKA24 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSOWSKI30 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSTEK44 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSTOWSKA379 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSTOWSKI362 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZAK20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZAK141 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZAL11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZEWSKA6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZEWSKI5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZOWSKA67 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZOWSKI61 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZUK71 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZYK340 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZYNA50 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZYZNA13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZYŃSKA206 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZCZYŃSKI214 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZEK612 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZKIEWICZ49 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZUK11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZYCKA19 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZYCKI12 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZYŃSKA36 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOSZYŃSKI36 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOTKOWSKA17 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOTKOWSKI24 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOTTKOWSKA9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOTTKOWSKI8 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOŚ89 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOŚCIAK7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOŚCIANKO16 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOŚCIAŃSKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOŚCIAŃSKI3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOŚKIEWICZ32 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOŚNIEWSKA21 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁOŚNIEWSKI19 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUCZKOWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUCZKOWSKI6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUCZYŃSKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUCZYŃSKI4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDARA8 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDARCZAK30 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDARCZYK388 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDARKIEWICZ20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDARSKA156 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDARSKI153 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDARZ156 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDARZEWSKA7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDARZEWSKI11 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDECKA9 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDECKI6 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDYGA79 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDYKA439 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUDZIK99 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUKA271 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUSEK452 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁUSIACZYK7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁYŃSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁYŃSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓCZEWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓCZEWSKI2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓCZKA25 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓCZKO17 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓCZKOWSKA4 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓCZKOWSKI7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓCZYK179 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓCZYŃSKA15 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓCZYŃSKI13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDARCZAK112 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDARCZYK164 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDAREK20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDARKIEWICZ3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDARSKA31 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDARSKI31 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDARZ13 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDARZEWSKA7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDARZEWSKI14 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDECKA17 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDECKI20 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDYKA43 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓDZIK74 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓKA530 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓKIEWICZ7 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.
 • WŁÓSEK8 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2023 roku.