Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y) WŁ

Baza PESEL zawiera 339 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem WŁ.

 • WŁACH - 61 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAD - 82 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADA - 9 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADACZ - 54 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADACZYŃSKA - 14 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADACZYŃSKI - 13 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADARZ - 226 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADASZ - 15 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADCZYK - 67 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADECKA - 40 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADECKI - 29 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADEK - 115 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADEŁEK - 5 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADIMIROW - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADIMIRUK - 5 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADKOWSKA - 57 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADKOWSKI - 54 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADNA - 15 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADNY - 16 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADOWSKA - 61 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADOWSKI - 47 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADOŃ - 13 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYCZAK - 99 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYCZAŃSKA - 6 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYCZAŃSKI - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYCZKA - 46 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYCZUK - 142 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYCZYN - 11 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYCZYŃSKA - 20 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYCZYŃSKI - 13 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYGA - 60 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYKA - 809 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYKIN - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYKO - 84 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYKOWSKA - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYKOWSKI - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYMIROW - 14 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYMIRSKI - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYMIRUK - 59 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYNIAK - 21 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYSIAK - 226 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYSIAK VEL GŁADYSIAK - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYSIUK - 96 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYSIUK-REPELEWICZ - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYSZ - 26 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYSZEWSKA - 62 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYSZEWSKI - 58 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYSŁAWSKA - 21 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYSŁAWSKI - 19 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADYŁOWICZ - 6 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADZIAK - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADZIELCZUK - 11 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADZIELCZYK - 8 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADZIEWICZ - 17 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADZIKOWSKA - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADZIKOWSKI - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADZIMIRUK - 41 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADZIŃSKA - 163 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁADZIŃSKI - 153 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAS - 44 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASAK - 46 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASENKO - 23 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASIAK - 7 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASIENKO - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASIEWICZ - 21 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASIK - 16 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASINOWICZ - 43 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASIUK - 311 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASIUKIEWICZ - 15 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASIŃSKA - 25 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASIŃSKI - 25 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASNA - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASNOWOLSKA - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASNOWOLSKI - 14 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASNY - 28 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASOW - 16 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASTOW - 8 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASTOWSKA - 34 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASTOWSKI - 29 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASZCZUK - 103 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASZCZYK - 25 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASZEK - 5 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASZKIEWICZ - 26 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASZKOWSKA - 5 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASZYN - 40 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASZYNOWICZ - 25 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASZYŃSKA - 5 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASZYŃSKI - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASÓW - 12 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁASŁAK - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAZ - 12 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAZAŁEK - 41 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAZEWICZ - 6 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAZEŁ - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAZIK - 63 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAZIŃSKA - 17 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAZIŃSKI - 16 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAZOWSKA - 7 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAZOWSKI - 5 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŚNIAK - 147 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŚNIEWSKA - 43 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŚNIEWSKI - 51 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŚNIOWSKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŚNIOWSKI - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŹ - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŹLIŃSKA - 13 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŹLIŃSKI - 16 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŹNIAK - 18 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŹNIK - 6 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŻEWSKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁAŻEWSKI - 6 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCH - 5138 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCH-AHMAD - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCH-GŁOWACKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCH-NARLOCH - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCH-SABO - 11 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCH-STOJKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCHACZ - 84 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCHAL - 114 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCHIŃSKA - 16 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCHIŃSKI - 13 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCHNA - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCHOWICZ - 374 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCHOWSKA - 53 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCHOWSKI - 55 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCHYŃ - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCHYŃSKA - 74 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCHYŃSKI - 64 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCKA - 25 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCKI - 22 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCKO - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCZANKO - 15 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCZEK - 127 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCZEWSKA - 236 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCZEWSKI - 214 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCZKA - 80 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCZKO - 30 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCZKOWSKA - 83 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCZKOWSKI - 75 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCZYK - 116 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCZYSIAK - 17 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCZYWODA - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCŁAWSKA - 19 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOCŁAWSKI - 20 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODA - 73 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODAKOW - 6 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODAKÓW - 22 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARA - 111 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZAK - 3051 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZEWSKA - 12 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZEWSKI - 9 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZUK - 23 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK - 35376 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK VEL WŁODARSKA - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK VEL WŁODARSKI - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-BRYCHCY - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-DZIAŁKOWSKI - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-DZIOBA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-GAJDA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-GRODZKI - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-GŁĄB - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-KANIA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-KLIMEK - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-KORDEL - 5 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-KOWALSKA - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-KRÓL - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-KUJAWA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-LEWANDOWSKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-LEWANDOWSKI - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-MAJEWSKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-MAJZNER - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-MILEWSKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-NOWAK - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-OSTROWSKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-PAWLAK - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-PLUTA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-SABAŁA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-SAWKO - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-SOWA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-STĘPNIAK - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-SZKOBEL - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-WILK - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-WYPYCH - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-WŁODARSKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-ZARĘBA - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-ZAWADZKA - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-ZYCH - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARCZYK-ŻAK - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODAREK - 1301 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODAREK-PIĘTKA - 6 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARKIEWICZ - 464 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARSKA - 3894 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARSKA-KRÓL - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARSKA-KUIK - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARSKA-NOWAK - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARSKI - 3807 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARSKI VEL GŁOWACKI - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARZ - 1265 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARZEK - 11 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARZEWSKA - 69 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODARZEWSKI - 80 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODASZ - 6 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODAWIEC - 32 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODECKA - 25 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODECKI - 21 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODEK - 1843 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODEK-BAZEWICZ - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODKIEWICZ - 50 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODKOWSKA - 905 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODKOWSKA-MOSZEJ - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODKOWSKI - 912 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODNO - 31 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODOMIRSKA - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODOMIRSKI - 5 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODOWSKA - 75 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODOWSKI - 65 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODYGA - 184 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODYKA - 989 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODYKO - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZIK - 11 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZIKOWSKA - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZIKOWSKI - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZIMIERSKA - 11 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZIMIERSKI - 13 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZIMIERUK - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZIMIERZ - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZIMIROW - 26 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZIMIRSKI - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZISZ - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZIŃSKA - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZIŃSKI - 12 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZYŃSKA - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁODZYŃSKI - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOGA - 91 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOKA - 243 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOS - 121 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSAK - 26 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSEK - 1376 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSEWICZ - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSIAK - 112 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSIAN - 11 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSIAŃSKA - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSIAŃSKI - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSIK - 268 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSINIAK - 82 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSINSKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSINSKI - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSIŃSKA - 410 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSIŃSKI - 412 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSKIEWICZ - 57 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSKOWICZ - 275 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSKOWSKA - 15 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSKOWSKI - 13 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSOK - 39 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSOWICZ - 338 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSOWSKA - 26 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSOWSKI - 30 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSTEK - 43 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSTOWSKA - 387 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSTOWSKI - 366 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZAK - 23 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZAK - 136 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZAL - 11 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZEWSKA - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZEWSKI - 6 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZOWSKA - 72 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZOWSKI - 66 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZUK - 73 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZYK - 344 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZYNA - 53 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZYZNA - 13 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZYŃSKA - 214 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZCZYŃSKI - 214 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZEK - 615 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZKIEWICZ - 49 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZUK - 9 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZYCKA - 19 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZYCKI - 12 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZYŃSKA - 32 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOSZYŃSKI - 38 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOTKOWSKA - 15 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOTKOWSKI - 22 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOTTKOWSKA - 9 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOTTKOWSKI - 8 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOŚ - 91 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOŚCIAK - 8 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOŚCIANKO - 14 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOŚCIAŃSKA - 5 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOŚCIAŃSKI - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOŚKIEWICZ - 38 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOŚNIEWSKA - 23 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁOŚNIEWSKI - 22 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUCZKOWSKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUCZKOWSKI - 6 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUCZYŃSKA - 5 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUCZYŃSKI - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDARA - 8 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDARCZAK - 29 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDARCZYK - 396 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDARKIEWICZ - 18 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDARSKA - 161 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDARSKI - 157 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDARZ - 154 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDARZEWSKA - 8 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDARZEWSKI - 12 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDECKA - 10 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDECKI - 7 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDYGA - 84 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDYKA - 431 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUDZIK - 97 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUKA - 268 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUSEK - 453 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁUSIACZYK - 7 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁYŃSKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁYŃSKI - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓCZEWSKA - 2 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓCZKA - 26 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓCZKO - 18 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓCZKOWSKA - 4 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓCZKOWSKI - 7 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓCZYK - 186 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓCZYŃSKA - 13 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓCZYŃSKI - 13 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDARCZAK - 117 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDARCZYK - 171 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDAREK - 20 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDARKIEWICZ - 3 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDARSKA - 35 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDARSKI - 32 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDARZ - 12 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDARZEWSKA - 7 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDARZEWSKI - 13 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDECKA - 17 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDECKI - 19 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDYKA - 46 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓDZIK - 70 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓKA - 539 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓKIEWICZ - 7 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.

 • WŁÓSEK - 7 - tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2020 roku.