Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y) XO

Baza PESEL zawiera 2 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem XO.

  • XOMPERO2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • XOUANESOUANEDAO2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.