Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y) XX

Baza PESEL zawiera 2 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem XX.

  • XXMAJEWSKA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • XXX3 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.