Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y) XY

Baza PESEL zawiera 2 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem XY.

  • XYDIA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • XYSTRA2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.