Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Nazwiska według liter(y) YS

Baza PESEL zawiera 3 unikalnych nazwisk rozpoczynających się prefiksem YS.

  • YSEA HERNANDEZ2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • YSKAK5 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.
  • YSTMARK2 – tyle osób nosiło to nazwisko na początku 2021 roku.