Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ĆMAK

Aktualność danych:

ĆMAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (70 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

70

kobiet

65

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2876. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ĆMAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn

  • małopolskie39 mężczyzn, 31 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie19 mężczyzn, 17 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).