Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ĆMIELOWSKA

Aktualność danych:

ĆMIELOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

kobiet

Męska forma nazwiska to ĆMIELOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ĆMIELOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie12 kobiet

  • podkarpackie5 kobiet

  • pomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).