Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ĆMIKIEWICZ

Aktualność danych:

ĆMIKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (69 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

70

kobiet

56

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.25.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ĆMIKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie33 mężczyzn, 36 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: