Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ĆMOK

Aktualność danych:

ĆMOK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (199 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 243 osoby, z czego:

118

kobiet

125

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2848. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2816. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ĆMOK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie2 kobiety

  • śląskie107 mężczyzn, 92 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).