Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁĄCKA

Aktualność danych:

ŁĄCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (377 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2020 osób, z czego:

2020

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁĄCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1166. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁĄCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie139 kobiet

 • kujawsko-pomorskie87 kobiet

 • lubelskie11 kobiet

 • lubuskie15 kobiet

 • łódzkie110 kobiet

 • małopolskie377 kobiet

 • mazowieckie150 kobiet

 • opolskie57 kobiet

 • podkarpackie208 kobiet

 • pomorskie310 kobiet

 • śląskie117 kobiet

 • świętokrzyskie115 kobiet

 • warmińsko-mazurskie16 kobiet

 • wielkopolskie69 kobiet

 • zachodniopomorskie74 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: