Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁĄCZYŃSKA

Aktualność danych:

ŁĄCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (452 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 929 osób, z czego:

929

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁĄCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2044. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁĄCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie28 kobiet

 • kujawsko-pomorskie45 kobiet

 • lubelskie8 kobiet

 • lubuskie16 kobiet

 • łódzkie17 kobiet

 • małopolskie34 kobiety

 • mazowieckie452 kobiety

 • podkarpackie20 kobiet

 • pomorskie39 kobiet

 • śląskie33 kobiety

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie76 kobiet

 • wielkopolskie66 kobiet

 • zachodniopomorskie19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: