Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁĘGA

Aktualność danych:

ŁĘGA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (208 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 418 osób, z czego:

206

kobiet

212

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2760. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2729. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁĘGA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie116 mężczyzn, 92 kobiety

  • lubelskie3 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn

  • świętokrzyskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie20 mężczyzn, 24 kobiety

  • wielkopolskie31 mężczyzn, 40 kobiet

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).