Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁĘGOWIK

Aktualność danych:

ŁĘGOWIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (281 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 601 osób, z czego:

310

kobiet

291

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2656. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2650. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁĘGOWIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie9 mężczyzn, 15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • łódzkie94 mężczyzn, 101 kobiet

 • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • mazowieckie9 mężczyzn, 8 kobiet

 • opolskie4 mężczyzn, 7 kobiet

 • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie3 kobiety

 • śląskie131 mężczyzn, 150 kobiet

 • świętokrzyskie3 mężczyzn, 7 kobiet

 • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).