Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁĘPA

Aktualność danych:

ŁĘPA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (155 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 410 osób, z czego:

210

kobiet

200

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2756. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2741. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁĘPA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 15 kobiet

  • małopolskie67 mężczyzn, 62 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie73 mężczyzn, 82 kobiety

  • pomorskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie14 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).