Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁAPIN

Aktualność danych:

ŁAPIN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (24 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 151 osób, z czego:

84

kobiety

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.25.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2866. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁAPIN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 12 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).