Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁEBKOWSKA

Aktualność danych:

ŁEBKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (134 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 387 osób, z czego:

387

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁEBKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2579. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁEBKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 kobiet

 • lubelskie25 kobiet

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie23 kobiety

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie134 kobiety

 • opolskie3 kobiety

 • podkarpackie3 kobiety

 • podlaskie39 kobiet

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie15 kobiet

 • warmińsko-mazurskie12 kobiet

 • wielkopolskie11 kobiet

 • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: