Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁEMPICKA

Aktualność danych:

ŁEMPICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (226 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 704 osoby, z czego:

704

kobiety

Męska forma nazwiska to ŁEMPICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2262. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁEMPICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubelskie8 kobiet

 • łódzkie10 kobiet

 • małopolskie2 kobiety

 • mazowieckie151 kobiet

 • opolskie13 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie226 kobiet

 • pomorskie47 kobiet

 • śląskie29 kobiet

 • warmińsko-mazurskie80 kobiet

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: