Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁEPECKA

Aktualność danych:

ŁEPECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 253 osoby, z czego:

253

kobiety

Męska forma nazwiska to ŁEPECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2713. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁEPECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie20 kobiet

 • lubelskie37 kobiet

 • łódzkie6 kobiet

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie87 kobiet

 • podkarpackie2 kobiety

 • pomorskie15 kobiet

 • śląskie10 kobiet

 • świętokrzyskie15 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: