Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁEPIK

Aktualność danych:

ŁEPIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (71 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 198 osób, z czego:

99

kobiet

99

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2867. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁEPIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie41 mężczyzn, 30 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie9 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn, 19 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).