Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUŻAK

Aktualność danych:

ŁUŻAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

62

kobiety

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.82.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUŻAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn

  • łódzkie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie18 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie6 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).