Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUŻECKA

Aktualność danych:

ŁUŻECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (7 osób), mazowieckim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

kobiety

Męska forma nazwiska to ŁUŻECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2932. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUŻECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • lubelskie4 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).