Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUŻNA

Aktualność danych:

ŁUŻNA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (186 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 328 osób, z czego:

328

kobiet

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2638. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUŻNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie186 kobiet

  • lubuskie8 kobiet

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie39 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie15 kobiet

  • zachodniopomorskie49 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).