Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUŻNIAK

Aktualność danych:

ŁUŻNIAK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 98 osób, z czego:

48

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2891. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUŻNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie12 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie12 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).