Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUŻYŃSKA

Aktualność danych:

ŁUŻYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 278 osób, z czego:

278

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUŻYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2688. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUŻYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie16 kobiet

 • lubelskie2 kobiety

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie57 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie16 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • pomorskie12 kobiet

 • śląskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie64 kobiety

 • wielkopolskie19 kobiet

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).