Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUBIEŃSKA

Aktualność danych:

ŁUBIEŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 62 osoby, z czego:

62

kobiety

Męska forma nazwiska to ŁUBIEŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUBIEŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • lubuskie10 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie16 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).