Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUBNICKA

Aktualność danych:

ŁUBNICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

138

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUBNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2828. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUBNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • lubelskie4 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie36 kobiet

  • podlaskie55 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).