Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUBNIEWSKA

Aktualność danych:

ŁUBNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

138

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUBNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2828. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUBNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie26 kobiet

  • lubuskie11 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie6 kobiet

  • opolskie14 kobiet

  • pomorskie10 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet

  • wielkopolskie12 kobiet

  • zachodniopomorskie25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).