Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUBOWSKA

Aktualność danych:

ŁUBOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 130 osób, z czego:

130

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUBOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2836. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUBOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 kobiet

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie16 kobiet

 • mazowieckie17 kobiet

 • opolskie3 kobiety

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie28 kobiet

 • świętokrzyskie8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).