Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUCEWICZ

Aktualność danych:

ŁUCEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

61

kobiet

67

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.91.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2874. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUCEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • lubelskie9 mężczyzn, 6 kobiet

 • mazowieckie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie13 mężczyzn, 12 kobiet

 • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).