Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUCZEJKO

Aktualność danych:

ŁUCZEJKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (63 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 136 osób, z czego:

67

kobiet

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2872. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUCZEJKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • podkarpackie38 mężczyzn, 25 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).