Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUCZEWSKA

Aktualność danych:

ŁUCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 22 osoby, z czego:

22

kobiety

Męska forma nazwiska to ŁUCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • wielkopolskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).