Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUCZKOWIAK

Aktualność danych:

ŁUCZKOWIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 109 osób, z czego:

62

kobiety

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.32.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2894. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUCZKOWIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie23 mężczyzn, 25 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).