Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUCZKOWSKA

Aktualność danych:

ŁUCZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (69 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 536 osób, z czego:

536

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUCZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2430. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUCZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie68 kobiet

 • kujawsko-pomorskie26 kobiet

 • lubelskie26 kobiet

 • lubuskie16 kobiet

 • łódzkie50 kobiet

 • małopolskie19 kobiet

 • mazowieckie51 kobiet

 • opolskie19 kobiet

 • podkarpackie6 kobiet

 • pomorskie43 kobiety

 • śląskie21 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie45 kobiet

 • wielkopolskie69 kobiet

 • zachodniopomorskie33 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).