Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUCZYŃSKA

Aktualność danych:

ŁUCZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (535 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2161 osób, z czego:

2161

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUCZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1089. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUCZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie139 kobiet

 • kujawsko-pomorskie91 kobiet

 • lubelskie69 kobiet

 • lubuskie49 kobiet

 • łódzkie535 kobiet

 • małopolskie91 kobiet

 • mazowieckie375 kobiet

 • opolskie34 kobiety

 • podkarpackie38 kobiet

 • podlaskie28 kobiet

 • pomorskie60 kobiet

 • śląskie153 kobiety

 • świętokrzyskie94 kobiety

 • warmińsko-mazurskie40 kobiet

 • wielkopolskie70 kobiet

 • zachodniopomorskie74 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: