Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUCZYCKA

Aktualność danych:

ŁUCZYCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 133 osoby, z czego:

133

kobiety

Męska forma nazwiska to ŁUCZYCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2833. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUCZYCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 kobiet

 • lubelskie19 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie14 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie35 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie7 kobiet

 • śląskie5 kobiet

 • świętokrzyskie5 kobiet

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).