Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUCZYSZYN

Aktualność danych:

ŁUCZYSZYN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (100 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 446 osób, z czego:

225

kobiet

221

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2741. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2720. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUCZYSZYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie49 mężczyzn, 51 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn

  • małopolskie9 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • opolskie31 mężczyzn, 29 kobiet

  • podkarpackie42 mężczyzn, 38 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie12 mężczyzn, 12 kobiet

  • zachodniopomorskie43 mężczyzn, 41 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).