Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUDCZAK

Aktualność danych:

ŁUDCZAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (176 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 313 osób, z czego:

150

kobiet

163

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2816. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2778. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUDCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 16 kobiet

  • łódzkie95 mężczyzn, 81 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • pomorskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie22 mężczyzn, 21 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).