Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUDZIK

Aktualność danych:

ŁUDZIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (239 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 572 osoby, z czego:

303

kobiety

269

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2663. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2672. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUDZIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie22 mężczyzn, 20 kobiet

  • małopolskie124 mężczyzn, 115 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie15 mężczyzn, 26 kobiet

  • śląskie33 mężczyzn, 31 kobiet

  • świętokrzyskie53 mężczyzn, 54 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).