Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUGOWSKA

Aktualność danych:

ŁUGOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (967 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2416 osób, z czego:

2416

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUGOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

970. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUGOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie167 kobiet

 • kujawsko-pomorskie79 kobiet

 • lubelskie74 kobiety

 • lubuskie29 kobiet

 • łódzkie215 kobiet

 • małopolskie22 kobiety

 • mazowieckie967 kobiet

 • opolskie14 kobiet

 • podkarpackie22 kobiety

 • podlaskie53 kobiety

 • pomorskie138 kobiet

 • śląskie106 kobiet

 • świętokrzyskie13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie131 kobiet

 • wielkopolskie99 kobiet

 • zachodniopomorskie80 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: