Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKÓW

Aktualność danych:

ŁUKÓW – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (61 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 225 osób, z czego:

114

kobiet

111

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2852. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2830. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKÓW w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie33 mężczyzn, 28 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie21 mężczyzn, 24 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 17 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).