Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKANIUK

Aktualność danych:

ŁUKANIUK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 64 osoby, z czego:

37

kobiet

27

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.37.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKANIUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 16 kobiet

  • lubuskie3 mężczyzn

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).