Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKANOWSKA

Aktualność danych:

ŁUKANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (40 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 140 osób, z czego:

140

kobiet

Męska forma nazwiska to ŁUKANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2826. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie17 kobiet

  • lubelskie40 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie24 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie22 kobiety

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).