Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku ŁUKANOWSKI

Aktualność danych:

ŁUKANOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 147 osób, z czego:

147

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to ŁUKANOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2794. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska ŁUKANOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie22 mężczyzn

  • lubelskie36 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie24 mężczyzn

  • opolskie7 mężczyzn

  • pomorskie9 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie28 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).